Bộ gỡ tem từ Sensormatic ZPLW-B6

Liên hệ 0932.780.990

Chiều dài 35,6cm (14in)
Chiều rộng 22,9cm (9in)
Chiều cao 2,9cm (1,1in)
Trọng lượng 5,4kg (12lb)
Chiều dài cáp đệm 3m (10ft)

Mô Tả Sản Phẩm

Chiều dài 35,6cm (14in)
Chiều rộng 22,9cm (9in)
Chiều cao 2,9cm (1,1in)
Trọng lượng 5,4kg (12lb)
Chiều dài cáp đệm 3m (10ft)