Bộ gỡ tem từ cứng là một cục nam châm có từ tính mạnh giúp gỡ đinh ghim khỏi bất kỳ chiếc chíp từ/tem từ cứng tiêu chuẩn nào. Bộ gỡ tem từ cứng được sử dụng kết hợp với Cổng từ an ninh & Tem từ an ninh trong bán lẻ, đặc biệt là các shop thời trang chống thất thoát hàng hóa.

Showing all 7 results

Show sidebar