Bộ khử tem từ Sensormatic

Bộ gỡ tem từ Sensormatic RFB200

Liên hệ