Thương hiệu

Liên hệ

Cổng dò kiểm tra thân nhiệt

Cổng đo thân nhiệt tự động AT300EX

Liên hệ

Thiết bị đo thân nhiệt và Kiểm soát cửa

Nhiệt kế điện tử ZKTeco ZK-TD95

Liên hệ