KIẾN THỨC

Giới thiệu sản phẩm Camera Đếm Người 3D. Video số 1: Cách thức hoạt động

Video nhằm mục đích nói về cách thức hoạt động cơ bản của Camera Đếm Người 3D của nhà sản xuất FOOTFALLCAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *