Bộ Khử Tem Từ Mềm Sensormatic ZBSMP-LW

Liên hệ 0932.780.990

Thiết bị sẽ hủy kích hoạt các nhãn tem mềm AM EAS lên đến 20cm (8in) trên bề mặt bộ khử  với tốc độ thông lượng lên đến 254 cm /giây (100in/giây)

Mô Tả Sản Phẩm

Bộ Khử Tem Từ Sensormatic ZBSMP-LW

ZBSMP-LW có tốc độ làm việc nhanh chóng phù hợp sử dụng khử tất cả các loại tem từ mềm .Các chỉ báo âm thanh và hình ảnh cấp phản hồi ngay lập tức khi các nhãn được phát hiện và bị vô hiệu hóa, nâng cao năng suất cho người dùng.

Thiết bị sẽ hủy kích hoạt các nhãn tem mềm AM EAS lên đến 20cm (8in) trên bề mặt bộ khử  với tốc độ thông lượng lên đến 254 cm /giây (100in/giây)

Length……. 35.6cm (14in)
Width ……….22.9cm (9in)
Height.………. 2.9cm (1.1in)
Weight ………..5.4kg (12lbs)
Pad Cable Length……3m (10ft)

Tần suất hoạt động: 58 kHz

Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F)