Thương hiệu

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc ghi thẻ từ SC-206U

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc phụ thẻ cảm ứng ZKteco KR102E/M

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ cảm ứng KR502E/M

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ cảm ứng KR600E/M

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ cảm ứng KR601E/M

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ cảm ứng KR602

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ cảm ứng Proximity Zkteco CR10E

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ cảm ứng ZKteco KR202

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc ZKteco KR501E/M

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ KR200E/M

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ Proximity SR-RL-820 cổng USB/COM

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ từ MSR100

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Đầu đọc thẻ ZKTeco KR100E/M

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Máy chấm công kiểm soát ra vào ZKteco Mini AC

Liên hệ

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG 125KHZ

Máy chấm công vân tay kiểm soát cửaTF1600

Liên hệ